FLEXON ger er möjlighet att individanpassa bostäder. Behovet av säkra och trygga bostäder är stort. Bostadsbyggandet ökar, men det räcker inte till för att möta befolkningstillväxten.

Våra FLEXON hus består av modulenheter, som är helt flexibla och anpassningsbara efter alla olika behov. Våra flexibla hus, produceras av hållbart och miljövänliga material och tillverkas med högsta precision.
Flexon har kapacitet att tillverka enheter både i mindre och större serier och våra kunder finns både inom offentlig sektor och privata marknaden.

Vi vänder oss framförallt till kunder med behov av, studenthem, äldreboende, skolor, men även privatbostäder. Flexons modulenheter anpassas efter de krav som ställs och vi kan därför erbjuda alla former av tillfälligt och permanent boende.
Husen kan förflyttas och omplaceras väldigt lätt och enkelt. Enheterna kan byggas på och förändras efterhand och vid behov.

Flexons hus kan uppföras permanent eller med tillfälligt bygglov.

Scroll to top