FLEXON ger er möjlighet att invid anpassa bostäderna. Behovet av säkra och trygga bostäder är stort. Bostadsbyggandet ökar, men det räcker inte till för att möta befolkningstillväxten.

Våra FLEXON hus, består av modulenheter och är helt flexibla och anpassningsbara efter alla olika behov. Våra flexibla hus, produceras av hållbart och miljövänliga material och tillverkas med högsta precision.
Med kapacitet att tillverka, enheter både i mindre och större serier och våra kunder finns både inom offentlig och privat marknaden.

Vi vänder oss framförallt till kunder med behov av, studenthem, äldreboende, skolor, och även privat bostäder. Våra modulenheter, anpassas efter de krav som ställs och vi kan därför erbjuda alla former av tillfälligt boende.
Husen kan förflyttas och omplaceras väldigt lätt och enkelt. Enheterna kan byggas på och förändras efterhand och behov.

Våra hus kan uppföras permanent eller med tillfälligt bygglov.

Scroll to top