Vad är Flexon

Vad Löser Flexon

FLEXON är en resurs i det stora behovet av flexibla bostäder, miljöhus, skolor, förskolor och äldreboende.
FLEXON produkter kan efter utgången av till exempel tillfälligt bygglov, återanvändas och lätt anpassa till nya behov, även förflyttas till annan plats.

EFFEKTIVITET

interiör 450

Flexons modulsystem kan liknas vid legoklossar, vilket ger snabb montering på plats och även starkt reducerad byggtid.

Flexon stör inte omgivningen med mängder av transporter eller buller. Modulerna grundläggs med markskruvar.

Kvar är att montera kök och skåpinredning samt slutlig finish.

Flexon är inte beroende av fabriksbyggnader för tillverkning och annat utan komponenter samlas på för projektet förhyrda lokaler.
Dessa transporteras därefter till byggplats där egna montörer snabbt och effektivt monterar husen. 

FLEXIBILITET

Flexon bygger bygger hus som man bygger bilar. Modulenheter produceras hållbart och med millimeter noggrannhet.

Enheterna monteras till olika moduler, som till exempel bostäder, förråd, och miljöstationer. Modulsystemet kan liknas vid legoklossar och dessa kan Flexon anpassa, bygga om, förändra och komplettera efter olika byggnader.

Systemet med moduler och ramverk av stålprofiler, gör att alla krav och önskemål kan tillgodoses. Flexon kan förminska eller utöka byggnadens yta, montera ned och återuppbygga på annan plats.

effektivitet_skiss

EKONOMI

bildspel_haninge_1-1024x683 2 slim

Tillfälligt bygglov är som gjort för våra modulenheter och platsen blir helt återställd vid en förflyttning.

Inga betongplattor eller grunder behöver rivas och inga utgrävningar behövs. Flexon monterar ned modulerna, skruvar upp markskruvarna och efter det finns inga avtryck.

FLEXON ger kostnadseffektivitet och försumbara kostnader för markberedning.

Scroll to top