Om Flexon

FLEXON är ett innovativt företag med rötterna i Olofström och vår breda kunskap, kommer även från fordonsindustrin, vilket ger oss ett smidigare arbetssätt och en stor flexibilitet.

Flexon erbjuder svensktillverkade bostäder med helt unika lösningar.
Vi erbjuder bostäder i olika storlekar, helt anpassade efter kundernas krav och behov, med en utformning som anpassas till varje separat projekt.
Flexon följer svensk byggnorm BBR22, och är vatten resistent, inga fuktproblem eller mögel kan uppstå. Husen är även resistenta för ev. skadedjur. De är av icke brännbart material och har certifieringar för brand, ventilation och belastning.

Bostadsmodulerna har bästa möjliga inomhus klimat och har en lång livslängd. Det ger ett högt andra hands värde. ZIP-element användes såväl som i väggar, tak och golv. Med de tunna väggarna blir boytan större men behåller ett lågt U-värde. Det ger bostadsmodulerna en energiförbrukning på låga 32–45 kWh/m2 per år. Beroende på hur många lägenheter som finns under sammatak och i vilken klimatzon de befinner sig i.

Vårt företag är uppbyggt på att vi har den kompetens som erfordras i hela processen, från konstruktion till montering på byggplats.

Scroll to top