Fördelarna med Flexon

Fördelarna med Flexon

HÄLSA & MILJÖ

Våra hus byggs av oorganiskt återvunnet material i foamglas och aluminium.
Traditionella problem med mögel, vattenskador och brand undviks därför med Flexons moduler.

Fördelar:

  • Ingen miljöpåverkan eller allergi
  • Helt oorganiskt
  • Ej brännbart
  • Vattenresistent – inga fuktproblem
  • Gnagarresistent

SOCIALT ANSVAR

Unga människor och människor med begränsade ekonomiska resurser ska få möjlighet att bo och att bo bra.

Flexon möjliggör detta med vårt effektiva byggsätt, som pressar byggkostnader långt under vad marknaden idag normalt bygger för.
Detta ger låga och rimliga hyror. Flexon har snabb avveckling utan att efterlämna några spår och är återanvändningsbara,
så modulerna går att flytta till en ny plats och byggas upp igen.

Med sina extremt korta ledtider för produktion utmanar  Flexon den traditionella byggindustrin.

Byggelementens uppbyggnad är unikt och ger nyckelfärdigt hus inom 3 arbetsveckor.

Scroll to top