Fördelarna med Flexon

Fördelarna med Flexon

HÄLSA & MILJÖ

Våra hus byggs av oorganiskt återvunnet material i foamglas och stål.
Traditionella problem med mögel, vattenskador och brand undviks därför med Flexons byggsystem.

Fördelar:

  • Ingen miljöpåverkan eller allergi
  • Helt oorganiskt
  • Ej brännbart
  • Vattenresistent – inga fuktproblem
  • Gnagarresistent

SOCIALT ANSVAR

Alla människor och människor med begränsade ekonomiska resurser erbjuds möjlighet att bo hållbart.

Flexon möjliggör detta med vårt effektiva byggsätt.
Flexon har snabb avveckling utan att efterlämna några spår.

Med extremt korta ledtider för produktion utmanar  Flexon den traditionella byggindustrin.

Byggelementens uppbyggnad är unikt och ger nyckelfärdigt hus inom 3 arbetsveckor.

HÅLLBART

Kommer snart

FLEXIBELT

Kommer snart

DIGITALT

Kommer snart

Scroll to top