Flexongruppen i framtiden

BOSTÄDER

oversikt_haninge-1024x683 hero

Boverket prognostiserar behovet av hyresrätter till 6400 per år i tio är framåt. 85% av dessa skall byggas i storstadsområde Stockholm. Göteborg, Malmö.

Flexon bygger 2020  21st lägenheter i åtta huskroppar i Haninge. Dialogen med Lund/ Malmö är tät. Samarbete etableras med stor säkerhet då Haninge projektet presenterats.

Flexons mål är att i samarbete med dessa och andra kommuner bygga 150 lägenheter per år i tre år framåt.

MILJÖHUS

Flexons unika byggteknik samt produktegenskaper som vatten,
brand och gnagarbeständighet lämpar sig väldigt väl för byggnation av miljöhus.

Flexons mål är att bygga 20 miljöhus per år i tre år framåt.
Flexon har etablerat samarbete för denna byggnation med JSB AB.

lund bilder

SKOLOR

torsås

Flexon är i dialog med Haninge och Huddinge kommuner för att bygga förskolor och skolor.

Huddinges prognos är 20 skolor i närtid. Malmö flaggar för stora behov.

Allergiproblem bland barn är stort.
Flexons produkt är helt oorganisk och kan ej ge en allergiframkallande miljö med mögel och dålig luft. 

Flexons mål är att bygga 1 skola per år i tre år framåt

Scroll to top