Effektivitet

FABRIKATION

Flexon är inte beroende av fasta fabriksbyggnader för tillverkning och annat utan komponenter kan produceras och samlas varsomhelst för kvalitets kontroll och montering till klara byggelement. Dessa transporteras därefter till byggplats där egna montörer snabbt och effektivt monterar husen.

BYGGPROCESS

Ett hus om 126 kvm monteras och är inflytttningsklart inom en vecka. Inga tunga maskiner behövs för lyft och åverkan på mark blir minimal. Vi stör ej heller grannar och omgivning med buller

KOSTNAD

Den rationella processen hos Flexon ger kostnadseffektivitet. I jämförelse mycket låga kostnader per kvm vilket ger låga hyror.

OM- OCH TILLBYGGNAD

Att göra stötte eller mindre hus av redan befintliga är hos oss inga problem. Byggsystemet med modulenheter gör det enkelt.

Scroll to top