Flexibilitet

Det system med moduler och ramverk av aluminiumprofiler som vi har gör att skiftande krav kan tillfredställas. Inte bara när det gäller byggande utan också i de eventuella nya krav på storlek som kan komma. Vi kan förminska eller öka husets yta. Vi kan också lika lätt som vi byggt montera ned och bygga på annan plats .

Full Flexibilitet under hela avtalsperioden.

Vi kan också  utvecklat korridorboende innehållande mindre rum med gemensamma köks och våtutrymmen.

Vår grundmodul på 126 kvm kan innehålla:
Fyra ( 4 ) ettor om vardera 28 kvm
Eller
Två  ( 2 ) ettor och en ( 1 ) tvåa om 50 kvm
Eller
En ( 1 ) etta och en trea ( 3 ) om 60 kvm

Scroll to top